C4L-E – actueel


september 2021 – maart 2022: de cursus Persoonlijk Leiderschap is gestart. Voor meer informatie: 

Cursus Persoonlijk Leiderschap en Bestuur.

Een avond-vierdaagse voor vrouwen vanuit deze regio. Een inspirerend onderzoek naar de rol, die jij vervult en vooral wilt vervullen in deze maatschappij. Aveline Dijkman, coach in persoonlijke groei en zelfmanagement en Marian van der Wal, directeur Bibliotheek CultuurPuntAltena vertellen enthousiast over hun rol als trainer tijdens deze avonden:

Vaak is het zo dat dingen, nieuwe taken ons ‘overkomen’ in het leven. We worden gevraagd voor een bestuursfunctie van de sportvereniging. Of we worden benaderd voor een taak in de medezeggenschapraad van de school van de kinderen. Niks mis mee. En superleuke functies om ervaring op te doen in de wereld van bestuur en leidinggeven.

  • Tijdens deze avonden bespreken we of het ook anders kan. Niet wachten tot iets je ‘overkomt’, maar heel bewust zelf een keuze maken voor wat bij jou zelf past. Zelf regie nemen dus: Ga je in een vrijwillig bestuur, of juist niet, en kies jij voor een bezoldigde bestuursfunctie. Hoe komt het dat jij niet eerder dacht aan een toezichthoudende rol? Is bijvoorbeeld burgerraadslid bij de gemeente Altena iets voor jou? Wat vind jij trouwens van zo’n quotum waarbij besturen verplicht zijn een aantal vrouwen in hun midden op te nemen?

Aveline: “We buigen ons eerst over de vraag: Hoe zit het met mijn Persoonlijk Leiderschap? Hoe ga ik om met mezelf, met de ander, met mijn werk en met mijn tijd? EN vooral: Is dat zoals ik het zou willen?  Wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik van betekenis zijn? Betekent dat voor mij een bestuursfunctie, of juist helemaal niet?! Want ook dat kan de oogst zijn van deze avonden. Ook in dat geval heb jij zelf regie genomen!“

Daarna wordt er ‘geroken aan’ de wereld van Bestuur en Toezicht. Marian van der Wal geeft je hier een mooi inkijkje in de verschillende verantwoordelijkheden. En ze helpt je onderzoeken: wat past bij mij?

“Op die avonden is er steeds ook een vrouw met  een bestuurs- en/of leidinggevende  functie uit het bedrijfsleven als gast aanwezig als inspirerend rolmodel aanwezig.

Tussen de drie avonden in, doe je interactieve opdrachten met de andere vrouwen. Waarin je verder reflecteert op vragen als: Wie ben ik, wie wil ik zijn? En waarTOE wil ik doen wat ik doe? En bovendien heb je tussentijds een e-coachingsgesprek met Marian van der Wal of Aveline Dijkman. Vervolgens  kun je, als je wilt, je hierna aansluiten bij het ‘Platform van Vrouw & Bestuur in Altena’. Voor als je nu geen ruimte ziet in je agenda, maar wel alert wilt zijn op (bestuurs)mogelijkheden in de toekomst.

En misschien is stiekem het allerleukste van deze avond vierdaagse En het platform: Het geeft je een boost aan je sociale netwerk in Altena.

Opgeven via: info@stichting-altena-kennispoort.nl

 

Het Platform Altena Vrouwen in Besturen neemt bovenstaand initiatief. 
Het aandeel vrouwen in topfuncties in Nederlandse bedrijven neemt maar mondjesmaat toe.
Het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen aan de top, dat verankerd is in de Wet Bestuur en Toezicht
(Wbt), is nog niet behaald en zal in het tempo waarin veranderingen zich nu voordoen ook in 2020 niet
gehaald worden. Minister Van Engelshoven (OCW) uitte hierover haar zorgen in de Tweede Kamer
(d.d. 6 maart 2018), waarna ze enkele maatregelen aankondigde om het tempo op te voeren.


2021 – 2022: laat u helpen met de Nederlandse taal: online helpen wij u naar foutloos spellen en formuleren. T 06 33843766 M info@C4L-E.nl


januari 2020: met succes is het icoonproject Jongerenraad Going4OneAltena afgerond. De fusieraad nam het besluit om een doorstart te maken. Dus de Jongerenraad voor de nieuwe gemeente Altena is een feit. De jongerenraad heet voortaan: Jongerenraad Going4Altena. Deze raad bestaat uit 18 tot 21 jongeren. www.jongerenraadgoing4altena.nl


december 2017: Jongerenraad Going4OneAltena bezoekt de opening van de nieuwe locatie voor de jeugd in Werkendam.

6 december 2017: Vandaag mocht ik aanwezig zijn bij een jeugdoverleg, dat georganiseerd werd vanuit de gemeente Werkendam. Hier werden door verschillende experts/professionals, de jeugd- en drugsproblematiek besproken. Ik heb mij hier mogen introduceren namens de jongerenraad en heb mij verder kunnen oriënteren hoe wij als jongerenraad eventueel het jeugd- en drugsprobleem kunnen aanpakken. Het was erg interessant om te zien hoe de experts/professionals zich inzetten voor de jongeren! – Jade Buchholtz


november 2017: Jongerenraad Going4OneAltena bezoekt Sliedrechts jeugdburgemeester in het kader van research voor het voorstel richting de nieuwe gemeente Altena


november 2017: C4L-E – Correctie start met redactiewerk voor een aantal uitgaves van bedrijven uit het Land van Heusden en Altena.


2018: onderzoek naar structurele participatie hbo en het project Going4Success-REAP.


mei 2017: De Jongerenraad Going4OneAltena is gestart onder projectleiderschap van het C4L-E. Tot 1 januari 2019 zal deze raad als experiment functioneren voor de op te richten Jongerenraad Altena. Naast de aanpak van thema’s zal de raad onderzoek doen naar hoe een jongerenraad kan functioneren in de nieuwe gemeente Altena. In januari 2019 zal de nieuwe jongerenraad officieel bevestigd worden.


mei 2017: twee studenten zijn zeer succesvol sinds twee jaar aan de slag bij de bedrijven Kwetters Eieren en Bax-Van Kranenburg. Vijf andere studenten hebben een aantal maanden voor bedrijven gewerkt of hebben (afstudeer)onderzoek gedaan. Het verrijkt zowel de student als de ondernemer. Het project Going4Success-REAP blijft doorgaan als project met als doel voor de mbo-, hbo- of wo-student opbouw van je CV en mogelijk een baan in het Land van Heusden en Altena. Het C4 L-E helpt je om een match te maken.


september  2016 – heden: een aantal bedrijven en studenten werd geholpen door het C4L-E. Behoefte aan lessen op maat: verfris of verdiep je kennis.


24 juni 2016: tweede pitchronde in het Altena KennisPunt te Wijk & Aalburg. 10 jonge studenten hielden een pitch voor MKB Aalburg , Woudrichem en Werkendam.


23 juni 2015: Kick Off van het Center for Learning and Entrepreneurship in Altena KennisPunt te Wijk & Aalburg. Het C4L-E heeft als missie de leefbaarheid van een regio te borgen. Fons Naterop, burgemeester van de gemeente Aalburg,  heeft samen met Leny van der Ham de banier onthuld.


Het doel van het C4L-E is vierledig: jonge hoogopgeleide werknemers in de regio houden;  jeugdwerkeloosheid verkleinen; topsectoren versterken; laaggeletterheid verkleinen. Het C4L-E zal een aantal projecten ontwikkelen. Het eerste project is Going4Success-REAP, dat dankzij subsidiering van het REAP kon starten.