C4L-E : Participatie aan projecten


december 2023 – december 2025:
Na een uitvoerig onderzoek start het C4L-E een MDT-traject voor ten minste 150 jongeren in Nederland.
Het C4L-E heeft hart voor de jongeren in het algemeen. Het C4L-E verdiept zich in het maatschappelijk belang van Maatschappelijk Dienst Tijd voor vo-leerlingen, mbo-/ hbo- en wo-studenten en jongeren buiten de school. Het C4L-E draagt zo een steen bij aan dit soort waardevolle projecten.
MDT is bestemd voor jongeren van 12 tot en met 30 jaar en impliceert trajecten van 80 uur met de pijlers: ontmoeting, talentontwikkeling en inzet voor een ander/ voor de maatschappij.

MDT focust op maatschappelijke impact, opdat jongeren:
– deelnemen aan vrijwilligerswerk;
– bijdragen aan maatschappelijke organisaties;
– vervolgopleidingen starten;
– tevreden zijn met opleidings- en baankansen;
– opleiding afmaken;
– vaardigheden ontwikkelen;
– zelfinzicht en -vertrouwen;
– weerbaarheid ontwikkelen;
– mensen buiten de eigen leefomgeving ontmoeten;
– deelnemen aan groepen mensen buiten de eigen leefomgeving.


8 maart 2023: Internationale Vrouwendag  
Graag nodigen we je uit om op Internationale Vrouwendag samen te komen. Deze dag staat in het teken van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Samen met Vluchtelingenwerk en Bibliotheek CultuurPuntAltena organiseren we een bijeenkomst bij Poppodium Xinix in Nieuwendijk.

Op woensdagavond 8 maart 2023 ben je welkom om aan te schuiven voor een diner. Wanneer je komt, neem je iets te eten mee, uit je eigen cultuur en misschien wel uit je eigen keuken.

Tijdens deze avond draait het om samenzijn, waarbij we ook stilstaan bij de verschrikkelijke situatie in Turkije en Syrië. Van 17:00 uur tot 21:00 uur ben je welkom om samen te eten, nieuwe vrouwen te ontmoeten, te praten en te delen.
https://bibliotheekcultuurpuntaltena.op-shop.nl/64/internationale-vrouwendag


september 2018 – maart 2023: AVB – Altena Vrouwen in Besturen
Het Platform Altena Vrouwen wil vrouwen informeren over en enthousiasmeren voor bestuurlijke functies. Het aandeel vrouwen in topfuncties in Nederlandse bedrijven neemt maar mondjesmaat toe. Het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen aan de top, dat verankerd is in de Wet Bestuur en Toezicht (Wbt), is nog niet behaald en zal in het tempo waarin veranderingen zich nu voordoen ook in 2020 niet
gehaald worden. Minister Van Engelshoven (OCW) uitte hierover haar zorgen in de Tweede Kamer (d.d. 6 maart 2018), waarna ze enkele maatregelen aankondigde om het tempo op te voeren.

Een inspirerend onderzoek naar de rol, die jij vervult en vooral wilt vervullen in deze maatschappij. Aveline Dijkman, coach in persoonlijke groei en zelfmanagement en Marian van der Wal, directeur Bibliotheek CultuurPuntAltena vertellen enthousiast over hun rol als trainer tijdens deze avonden:

Vaak is het zo dat dingen, nieuwe taken ons ‘overkomen’ in het leven. We worden gevraagd voor een bestuursfunctie van de sportvereniging. Of we worden benaderd voor een taak in de medezeggenschapraad van de school van de kinderen. Niks mis mee. En superleuke functies om ervaring op te doen in de wereld van bestuur en leidinggeven.

  • Tijdens deze avonden bespreken we of het ook anders kan. Niet wachten tot iets je ‘overkomt’, maar heel bewust zelf een keuze maken voor wat bij jou zelf past. Zelf regie nemen dus: Ga je in een vrijwillig bestuur, of juist niet, en kies jij voor een bezoldigde bestuursfunctie. Hoe komt het dat jij niet eerder dacht aan een toezichthoudende rol? Is bijvoorbeeld burgerraadslid bij de gemeente Altena iets voor jou? Wat vind jij trouwens van zo’n quotum waarbij besturen verplicht zijn een aantal vrouwen in hun midden op te nemen?

Aveline: “We buigen ons eerst over de vraag: Hoe zit het met mijn Persoonlijk Leiderschap? Hoe ga ik om met mezelf, met de ander, met mijn werk en met mijn tijd? EN vooral: Is dat zoals ik het zou willen?  Wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik van betekenis zijn? Betekent dat voor mij een bestuursfunctie, of juist helemaal niet?! Want ook dat kan de oogst zijn van deze avonden. Ook in dat geval heb jij zelf regie genomen!“

Daarna wordt er ‘geroken aan’ de wereld van Bestuur en Toezicht. Marian van der Wal geeft je hier een mooi inkijkje in de verschillende verantwoordelijkheden. En ze helpt je onderzoeken: wat past bij mij?

“Op die avonden is er steeds ook een vrouw met  een bestuurs- en/of leidinggevende  functie uit het bedrijfsleven als gast aanwezig als inspirerend rolmodel aanwezig.

Tussen de drie avonden in, doe je interactieve opdrachten met de andere vrouwen. Waarin je verder reflecteert op vragen als: Wie ben ik, wie wil ik zijn? En waartoe wil ik doen wat ik doe? En bovendien heb je tussentijds een e-coachingsgesprek met Marian van der Wal of Aveline Dijkman. Voor als je nu geen ruimte ziet in je agenda, maar wel alert wilt zijn op (bestuurs)mogelijkheden in de toekomst.


mei 2017 – januari 2020: Jongerenraad Going4Altena
Met groot succes is het icoonproject Jongerenraad Going4OneAltena afgerond.
De fusieraad nam het besluit om een doorstart te maken. Dus de Jongerenraad voor de nieuwe gemeente Altena is een feit. De jongerenraad heet voortaan: Jongerenraad Going4Altena. Deze raad bestaat uit 18 tot 21 jongeren. www.jongerenraadgoing4altena.nl

De Jongerenraad Going4OneAltena is gestart onder projectleiderschap van het C4L-E. Tot 1 januari 2020zal deze raad als experiment functioneren voor de op te richten Jongerenraad Altena. Naast de aanpak van thema’s zal de raad onderzoek doen naar hoe een jongerenraad kan functioneren in de nieuwe gemeente Altena. In januari 2019 zal de nieuwe jongerenraad officieel bevestigd worden.


november 2017 – heden: Correctiewerk
C4L-E  deed redactiewerk voor een aantal uitgaves van bedrijven uit het Land van Heusden en Altena.
C4L-E helpt studenten met hun scriptie op het gebied van Nederlandse taal en spelling.


2018: Going4Success
Onderzoek naar structurele participatie hbo en het project Going4Success-REAP.


mei 2015 – mei 2017Going4Success
23 juni 2015: Kick Off van het Center for Learning and Entrepreneurship in Altena KennisPunt te Wijk & Aalburg. Het C4L-E heeft als missie de leefbaarheid van een regio te borgen. Fons Naterop, burgemeester van de gemeente Aalburg,  heeft samen met Leny van der Ham de banier onthuld. Het doel van het C4L-E is vierledig: jonge hoogopgeleide werknemers in de regio houden;  jeugdwerkeloosheid verkleinen; topsectoren versterken; laaggeletterheid verkleinen. Het C4L-E zal een aantal projecten ontwikkelen.
24 juni 2016: tweede pitchronde in het Altena KennisPunt te Wijk & Aalburg. 10 jonge studenten hielden een pitch voor MKB Aalburg , Woudrichem en Werkendam.
Twee studenten zijn zeer succesvol sinds twee jaar aan de slag bij de bedrijven Kwetters Eieren en Bax-Van Kranenburg. Vijf andere studenten hebben een aantal maanden voor bedrijven gewerkt of hebben (afstudeer)onderzoek gedaan. Het verrijkt zowel de student als de ondernemer.
Het project Going4Success-REAP blijft doorgaan als project met als doel voor de mbo-, hbo- of wo-student opbouw van je CV en mogelijk een baan in het Land van Heusden en Altena.
Het C4 L-E helpt je om een match te maken.


september  2016 – 2019: Refresh your knowlegde
Een aantal bedrijven en studenten werd geholpen door het C4L-E.
Behoefte aan lessen op maat: verfris of verdiep je kennis.