Going4Success

reap 22014 – 2017: Project Going4Success
Het Regionaal Economisch ActieProgramma is een stimuleringsprogramma van overheid en bedrijfsleven in de regio West-Brabant om de ontwikkeling van werk en de concurrentiekracht van bedrijven te bevorderen. REAP maakt mede mogelijk dat het Project Going4Success opgestart kon worden.

Going4Success:  mbo/hbo/wo-studenten uit het Land van Heusden en Altena en directe omgeving werden gekoppeld aan bedrijven in het Land van Heusden en Altena voor een dag(deel) per week. Na een proeftijd van een maand werd er besloten om wel of niet door te gaan. Mooi was dat de werkstudent tijdens zijn studie een dag per week kon werken op niveau. De student deed betaald werk op mbo/hbo/wo-denkniveau. De student en het bedrijf werden begeleid door het C4L-E. Dit project werd twee jaar ondersteund door het REAP (2015 – 2017). Het doel was om per jaar minimaal vijf matches te maken tussen een bedrijf en een student. In juni 2017 hadden zich ongeveer 20 studenten aangemeld: een deel heeft een tijdelijk of langdurige match met een bedrijf gehad. Een deel leerde zoveel dat en de studie en de start van een eigen bedrijf daadwerkelijk een succes werd.

Het C4L-E investeerde zo in jongeren en in werkgevers; beide partijen werkten immers aan de toekomst van de samenleving in het Land van Heusden en Altena. Inmiddels is dit project gestopt en succesvol doorgezet door het project Altena Werkt. Zo helpen we elkaar!