Altena Vrouwen in Besturen

2020 – 2023
C4L-E leverde de voorzitter voor dit project. Het doel van AVB is om vrouwen te informeren over en te enthousiasmeren voor een positie in een bestuur profit of nonprofit.