Altena Vrouwen in Besturen

C4L-E leverde de voorzitter voor dit platform.

september 2018 – maart 2023: AVB – Altena Vrouwen in Besturen
Het Platform Altena Vrouwen wil vrouwen informeren over en enthousiasmeren voor bestuurlijke functies. Het aandeel vrouwen in topfuncties in Nederlandse bedrijven neemt maar mondjesmaat toe. Het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen aan de top, dat verankerd is in de Wet Bestuur en Toezicht (Wbt), is nog niet behaald en zal in het tempo waarin veranderingen zich nu voordoen ook in 2020 niet
gehaald worden. Minister Van Engelshoven (OCW) uitte hierover haar zorgen in de Tweede Kamer (d.d. 6 maart 2018), waarna ze enkele maatregelen aankondigde om het tempo op te voeren.

Een inspirerend onderzoek naar de rol, die jij vervult en vooral wilt vervullen in deze maatschappij. Aveline Dijkman, coach in persoonlijke groei en zelfmanagement en Marian van der Wal, directeur Bibliotheek CultuurPuntAltena vertellen enthousiast over hun rol als trainer tijdens deze avonden:

Vaak is het zo dat dingen, nieuwe taken ons ‘overkomen’ in het leven. We worden gevraagd voor een bestuursfunctie van de sportvereniging. Of we worden benaderd voor een taak in de medezeggenschapraad van de school van de kinderen. Niks mis mee. En superleuke functies om ervaring op te doen in de wereld van bestuur en leidinggeven.

  • Tijdens deze avonden bespreken we of het ook anders kan. Niet wachten tot iets je ‘overkomt’, maar heel bewust zelf een keuze maken voor wat bij jou zelf past. Zelf regie nemen dus: Ga je in een vrijwillig bestuur, of juist niet, en kies jij voor een bezoldigde bestuursfunctie. Hoe komt het dat jij niet eerder dacht aan een toezichthoudende rol? Is bijvoorbeeld burgerraadslid bij de gemeente Altena iets voor jou? Wat vind jij trouwens van zo’n quotum waarbij besturen verplicht zijn een aantal vrouwen in hun midden op te nemen?

Aveline: “We buigen ons eerst over de vraag: Hoe zit het met mijn Persoonlijk Leiderschap? Hoe ga ik om met mezelf, met de ander, met mijn werk en met mijn tijd? EN vooral: Is dat zoals ik het zou willen?  Wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik van betekenis zijn? Betekent dat voor mij een bestuursfunctie, of juist helemaal niet?! Want ook dat kan de oogst zijn van deze avonden. Ook in dat geval heb jij zelf regie genomen!“

Daarna wordt er ‘geroken aan’ de wereld van Bestuur en Toezicht. Marian van der Wal geeft je hier een mooi inkijkje in de verschillende verantwoordelijkheden. En ze helpt je onderzoeken: wat past bij mij?

“Op die avonden is er steeds ook een vrouw met  een bestuurs- en/of leidinggevende  functie uit het bedrijfsleven als gast aanwezig als inspirerend rolmodel aanwezig.

Tussen de drie avonden in, doe je interactieve opdrachten met de andere vrouwen. Waarin je verder reflecteert op vragen als: Wie ben ik, wie wil ik zijn? En waartoe wil ik doen wat ik doe? En bovendien heb je tussentijds een e-coachingsgesprek met Marian van der Wal of Aveline Dijkman. Voor als je nu geen ruimte ziet in je agenda, maar wel alert wilt zijn op (bestuurs)mogelijkheden in de toekomst.