Jongerenraad Going4OneAltena

G4OA 1 totaal Going4OneAltenaJongerenraad Going4OneAltena

De Jongerenraad Going4Altena bestaat uit een groep van twintig jonge mensen uit het Land van Heusden en Altena. De leeftijden variëren van 12 tot en met 23 jaar. Deze raad denkt actief mee in de ontwikkeling van een brede toekomstvisie voor de nieuwe gemeente ALTENA.

Focus

De raad is voor alle jongeren HET aanspreekpunt. En zij kunnen verwachten dat hun kwesties aandacht krijgen. De Raad adviseert de huidige gemeenteraden gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen, waarmee jongeren te maken hebben. Daarnaast onderzoekt de Raad op welke wijze en in welke hoedanigheid een Jongerenraad kan worden geïnstalleerd voor de nieuw te vormen gemeente ALTENA.

Totdat de herindeling een feit is, richt de Jongerenraad Going4OneAltena zich onder andere op de volgende punten:

  1.  Openbaar vervoer is voor jongeren belangrijk; vooral vanwege het feit dat zij vaak nog geen eigen gemotoriseerd vervoer hebben.  Daarom moet deze voorziening up-to-date zijn.
  2.  Een aantal plaatsen in het Land van Heusden en Altena is slecht verlicht. Hiervoor moet een oplossing komen. 1 april 2018 komt G4OA met een voorstel.
  3. Het drugsprobleem moet erkend en onderzocht worden. De Jongerenraad participeert aan denktanks hieromtrent.
  4. Bekendheid van deze jongerenraad wordt onder meer verkregen door samenwerking met Radio Oke FM: maandelijks vertellen wij waarmee we bezig zijn. En tweemaandelijks mogen wij een uur zendtijd invullen: super!
  5. De Jongerenraad wordt als critical friend en als denkpartner gebruikt bij verschillende actuele onderwerpen; intergenerationaliteit is daarvan een voorbeeld.

De Jongerenraad Going4OneAltena plaatst onderwerpen, die jongeren aangaan op de politieke agenda. Doelstelling is om met concrete voorstellen en oplossingen te komen.                  

Kansen groeien waar talenten bloeien!