Going4OneAltena

29-05-17 beheer 0 comment

G4OA 1 totaal29 mei 2017 Eerste icoonproject van start

Een groep van zeventien jongeren in leeftijd van 12 tot en met 21 jaar gaat zich komende tijd met tal van actuele zaken bezighouden. Dit met de bedoeling ook de raden gevraagd en ongevraagd te adviseren. Verder heeft de Jongerenraad als doel volgend jaar met een definitief voorstel te komen voor de raad van de nieuwe gemeente Altena om een Jongerenraad in te stellen met ingang van 1 januari 2019.

Tijdens de korte bijeenkomst stelden de leden van de Jongerenraad zich voor en vertelden wat hen dreef om aan dit project mee te doen. Dit in het bijzijn van familieleden en raadsleden. Vanuit de politiek waren enthousiaste reacties te horen op het initiatief.

Ook de burgemeesters van Aalburg en Woudrichem spraken hun waardering uit en spraken van een bijzonder moment. ,,Het gezegde ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ kunnen we vanavond onderschrijven”, zei Woudrichems burgemeester Arie Noordergraaf. Zijn collega van Aalburg, Fons Naterop, was niet minder enthousiast. ,,Ik ben blij dat jullie hier je energie voor hebben willen geven.”

De jongeren kregen door beide burgemeesters een button opgespeld met het logo van het project.

(Tekst Teus van Tilborg – BD –  http://www.bd.nl/woudrichem/eerste-raad-van-altena-is-al-van-start-een-jongerenraad~a4c02d9e/