MDT: Maatschappelijke Diensttijd

14-10-23 beheer 0 comment

MDT: PWS & Research

mei – december 2023: Wij onderzochten een MDT-traject te starten voor ten minste 150 jongeren kunnen realiseren. MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd; een tijd waarin je merkt dat je als vrijwilliger veel doet voor de maatschappij, voor anderen en ook jezelf beter leert kennen. Je ontmoet nieuwe mensen en maakt onze samenleving sterker.

MDT: PWS & Research verbindt onderwijs, maatschappij en overheid, opdat jongeren persoonlijke en sociale ontwikkelingsdoelen en onderwijs- en maatschappelijke doelen behalen.

Er zijn drie partijen in deze MDT: PWS te weten:

  1. leerlingen vmbo, havo, vwo onderbouw en/of bovenbouw en mbo;
  2. mbo- en vo-scholen;
  3. bedrijven, (cultureel-) maatschappelijke instellingen, verenigingen, individuele burgers en groepen van burgers.

MDT is een landelijk project van het ministerie van OCW.