MDT: Maatschappelijke Diensttijd

14-10-23 beheer 0 comment

mei – november 2023: Wij onderzoeken of we met drie partners een MDT-traject voor ten minste 500 jongeren kunnen realiseren. MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd; een tijd waarin je merkt dat je als vrijwilliger veel doet voor de maatschappij, voor anderen en ook jezelf beter leert kennen. Je ontmoet nieuwe mensen en maakt onze samenleving sterker.

MDT: Yes, wij doen mee! i.o verbindt onderwijs, maatschappij en overheid, opdat jongeren persoonlijke en sociale ontwikkelingsdoelen en onderwijs- en maatschappelijke doelen behalen.

Er zijn vier doelgroepen:

  1. leerlingen vmbo, havo, vwo onderbouw en/of bovenbouw en mbo;
  2. werkende jongeren of jongeren, die uitvallen of dreigen uit te vallen van school of werk;
  3. scholen, die wij ontzorgen bij de implementatie van MDT in hun curriculum;
  4. bedrijven, (cultureel-) maatschappelijke instellingen, verenigingen, individuele burgers en groepen van burgers.

MDT is een landelijk project van het ministerie van OCW.