Ontstaan C4L-E

EEPA 2Nederland in de top bij de European Enterprise Promotion Awards 2014 in Napels. Op 2 oktober 2014 zijn in Napels (Italië) de European Enterprise Promotion Awards 2014 uitgereikt. De twee door Nederland voorgedragen kandidaten, 20-80learning en Get in the Ring, eindigden in de top van hun categorieën. Deze initiatieven kwamen als beste uit de Nederlandse finale op 23 april 2014 in het Huis van Europa. 20-80learning op inmiddels meer dan 35 vo-scholen in Nederland geeft leerlingen de mogelijkheid om hun reguliere opleiding in 80% van de tijd te doen en de andere 20% te besteden aan een ondernemendheid. De projecten zijn mede mogelijk gemaakt door valorisatie- en actieprogramma’s van het ministerie van Economische Zaken (EZ) om onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstellingen bij elkaar te brengen. Het C4L-E stoelt op dezelfde uitgangspunten als 20-80learning. www.20-80learning.nl

Drs. Pieter Waasdorp, directeur ondernemerschap van het ministerie van EZ en Klimaat en SME Envoy: ‘We hebben deze twee projecten genomineerd vanwege hun maatschappelijke impact en overdraagbaarheid binnen én buiten Europa. Ook zonder award gaan we nog veel mooie dingen van deze projecten zien.’

Directeur C4 20-80learning drs. Leny van der Ham – van Dijk: ‘Dit is een fantastisch resultaat voor onze visie. Geef Enterpreneurship een kans door een open mind te houden, hoe oud of jong je ook bent! Ik ben supertrots op onze leerlingen en ook op onszelf.’

Vanuit deze filosofie is het C4L-E ontstaan: persoonlijke entrepreneurship en intrapreneurship is van groot belang voor functioneren van een mens en van de samenleving.

‘Voor mij telt dat een dag zo belangrijk is dat saaiheid niet mag. Een ondernemer moet alert zijn op gebied van marktwerking: een docent is een soort ondernemer en dient zicht dagelijks bewust te zijn van zijn klant en zijn product: onderwijs = ondernemen! Onderwijs moet niet dichtgetimmerd zijn, dat leidt tot innerlijk faillissement met alle nadelige gevolgen van dien.’ (Van der Ham- van Dijk 2008) Het woord ‘ontsaaien’ is ontworpen en bedacht door Leny van der Ham en dient als een van de uitgangspunten voor 20-80learning.
Het C4L-E is ontstaan vanuit deze filosofie: als je aan de ene kant werkzaamheden indikt, kun je aan de andere kant tijd genereren voor kansen.

C4L-E focust op een leven lang leren met als doel te werken aan een betere samenleving. Vandaar dat de projecten alle terugvallen op kansen bieden aan mensen, opdat mensen beter functioneren en hun talenten goed gebruiken. Indien een mens gelukkiger wordt door trots te zijn op zichzelf, zal hij of zij beter in de samenleving participeren.

Kansen groeien waar talenten bloeien.