Going4Success REAP Good Practice – Elin van der Ham

22-05-17 beheer 0 comment

Elin van der Ham is studente hbo MEM. Inmiddels is zij afgestudeerd en is Bachelor of Arts. Zij deed onderzoek voor de Stichting Altena Kennispoort. Het onderzoek is naar de woonbeleving en -behoeftes van jongeren in de leeftijd 18 – 30 jaar. Dit onderzoek beperkt zich tot het Land van Heusden en Altena. De Stichting Altena Kennispoort te Aalburg ontvangt de onderzoeksresultaten, die al basis kunnen fungeren voor een te houden woonbeurs. Ook deed zij het onderzoek impliciet voor de gemeentes van de nieuwe gemeente Altena (1 januari 2019). Op basis van de uitkomst kan een poging worden gedaan de vergrijzing tegen te gaan. Haar onderzoek werd als beste afstudeerscripte en -onderzoek beoordeeld door de Hogeschool InHolland.elinreap 2