Center for Learning and Entrepreneurship barst van ambitie

16-06-15 admin 0 comment

Op 22 juni 2015 zal de Kick Off zijn van het Center for Learning and Entrepreneurship – kortweg C4L-E. Dat gebeurt om 16.00 uur in Altena KennisPunt aan de Anjelierstraat in Wijk en Aalburg. Het C4L-E heeft als missie de leefbaarheid van een regio te borgen. Fons Naterop (burgemeester Aalburg) zal, samen met initiator Leny van der Ham, officieel de banier onthullen.

Het doel van het C4L-E is vierledig: jonge hoogopgeleide werknemers in de regio houden;  jeugdwerkeloosheid verkleinen; topsectoren versterken; laaggeletterheid verkleinen. Het C4L-E zal verder een aantal projecten ontwikkelen. Het eerste project is Going4Success.
De babyboomers uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw staan op het punt zich terug te trekken uit het arbeidsproces. Zij hebben goed opbouwend werk verricht in het Land van Altena. Er moeten hoog opgeleide en ingewerkte jongeren uit de eigen regio voor in de plaats kunnen komen.  Going4Success koppelt de student tijdens zijn hele HBO/WO-studie als werknemer aan ondernemers uit het Land van Altena. Hierdoor zal de student gestimuleerd worden om succesvol te zijn. Door de student een aantal jaren in de regio te houden, zal hij (zij) de mogelijkheden van de regio zien. Zo wordt de kans vergroot dat de hoogopgeleide in de streek blijft werken. Er ontstaat tevens een wisselwerking tussen de student en de topsectoren: logistiek, agrofood, biobased, maintenance.

Praktijk
HBO/WO-studenten uit het Land van Altena en directe omgeving worden gekoppeld aan bedrijven in het Land van Altena voor een dag(deel) per week gedurende vier jaar. Indien de student in vier jaar zijn HBO/WO-opleiding afrondt, heeft hij in elk geval nog een halfjaar een baan bij het bedrijf. Per jaar kan er een uitruil plaatsvinden; de student kan dus maximaal bij vier bedrijven werken. De student doet betaald werk op HBO/WO-denkniveau. De student en het bedrijf worden begeleid door een coach. Going4Success investeert op deze wijze in jongeren en in werkgevers; beide partijen werken immers aan de toekomst van de samenleving in het Land van Altena.