MDT

C4L-E doet onderzoek naar mogelijkheden om Maatschappelijke Dienst Tijd in te bedden in het curriculum van scholen. De inbedding van MDT in het schoolwerkplan van scholen, borgt MDT voor jaren. Dit doel stoelt op de ervaring van het enthousiasme van onze scholen uit het netwerk van C4L-E en 20-80learning.

MDT is een traject van 80 uur voor jongeren van 12 – 30 jaar. De focus is op maatschappelijke impact, opdat jongeren:

– deelnemen aan vrijwilligerswerk;
– bijdragen aan maatschappelijke organisaties;
– vervolgopleidingen starten;
– tevreden zijn met opleidings- en baankansen;
– opleiding afmaken;
– vaardigheden ontwikkelen;
– zelfinzicht en -vertrouwen;
– weerbaarheid ontwikkelen;
– mensen buiten de eigen leefomgeving ontmoeten;
– deelnemen aan groepen mensen buiten de eigen leefomgeving.